Değerlendirme kapsamında öncelikli olarak belirlenmiş alanlar mevcut mudur?