Gizlilik Politikası

İstinye Garage Incubatıon Hub Gizlilik Politikası

 

Bu politika ve içeriği, İstinye Garage Incubation Hub tarafından hazırlanmıştır ve İstinye Garage Incubation Hub’a aittir.

 

Amacımız

İstinye Garage Incubatıon Hub olarak, inovasyon platformumuz İstinye Garage Incubatıon Hub’a ait web servislerini ve dijital kaynakları kullanan kullanıcılarımızın (Siz) verilerini korumak ve gizliliğinizi sağlamak öncelikli hedefimizdir. Web sitemiz  www. www.istinyegarage.com  ziyaret ettiğinizde, verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda şeffaf ve açık olmak için hazırlanmış olan Gizlilik Politikamız (Politika) hakkında size bilgi vermek istiyoruz. Bu Politika, verilerinizin işlenmesi, saklanması ve kullanılması ile ilgili olarak sizinle güvenli bir şekilde bilgi paylaşmamızı sağlar.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere talep ediyoruz:

 

 • Mevzuat ve alt düzenlemelerin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İş fikirlerinizle ilgili sizlerle iletişime geçmek,
 • Gelecekteki etkileşimleriniz ve iletişiminiz için bilgilerinizi İstinye Garage Incubatıon Hub’da saklamak,
 • Anlaşmalı kurumlarımızın ve çözüm ortaklarımızın sağladığı faydalar hakkında sizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirebilmek.

Verilerinizi yasal çerçeve ve/veya İstinye Garage Incubatıon Hub Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında işliyor, başka bir amaç için işliyor olmamız durumunda da yine yasalara uygun bir şekilde hareket ediyoruz.

 

Hangi tür verileri topluyoruz?

 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıdaki verileri topluyoruz:

 

 • Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, bulunduğunuz il ve ülke gibi başvuru formlarında sağladığınız bilgiler
 • Tarafımıza bildirdiğiniz güncelleme bilgileri
 • Size sağlayabilmemiz için gerekli olan kişisel verileriniz
 • Çerezler (daha detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz)
 •  
Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

 

İstinye Garage Incubatıon Hub olarak sunduğumuz hizmetler çerçevesinde, İstinye Garage Incubatıon Hub olarak gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerinde, yasalara uygun şekilde hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenliği konusunda son derece titiz davranmaktayız.

 

Müşteri memnuniyetini ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak, gizlilik politikamızın her adımında şeffaflık ilkesini benimsemekteyiz. Verilerinizin gizliliği ve korunması konusunda kesinlikle taviz vermiyor ve veri güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.  

 

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 

 1.   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2.   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3.   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4.   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5.   Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6.       (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8.   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 9.  

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere girisimcilik@istinye.edu.tr üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bilgi güvenliğine ilişkin hususlar

İstinye Garage Incubatıon Hub olarak biz de kullanıcı gizliliğine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, yasal mevzuata uygun bir şekilde hareket ediyor ve edindiğimiz veya sakladığımız kullanıcı bilgilerinin gizliliğini aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde koruma altına alıyoruz.

 • İstinye Garage Incubation Hub, Kullanıcılarımızın işlemlerini yerine getirebilmek için zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgileri alır ve saklar.
 •  
 • Kullanıcı bilgileri, yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece, Kullanıcı onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü şahıs veya kurumla paylaşılmaz.
 •  
 • Farklı kuruluşlardan destek hizmetleri alınması durumunda, bu firmaların İstinye Garage Incubation Hub gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları sağlanır.
 • Kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimleri önlemek için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

İstinye Garage Incubatıon Hub çerez (cookie) politikası

Web sitemizde Çerez (Cookie)’ler kullanılır.

 

Çerez nedir?

Çerezler, web sitelerinin ziyaretçilerinin cihazlarına kaydettiği küçük bilgilerdir. Bu bilgiler sayesinde web siteleri, ziyaretçilerin daha önce yaptıkları tercihleri hatırlayabilir ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirebilirler. Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz, sitenin sizin kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydetmesi mümkündür. Aynı şekilde, diğer bir web sitesinde dil veya bölge tercihleriniz de bir çerez aracılığıyla hatırlanabilir. Bu nedenle çerezler, internet deneyimimizi kolaylaştıran ve kişiselleştiren önemli bir araçtır.

 

Web sitemizde kullanılan çerez çeşitleri ve amaçları

 

 Web sitemizde, kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunma amacıyla çerezleri kullanıyoruz. İki farklı türde çerez kullanıyoruz: Geçici çerezler, kullanıcılarımız sitemizi ziyaret ettikleri sırada oluşturulur ve ziyaretleri boyunca aktif kalır. Kullanıcılar sitemizi terk ettiğinde kendiliğinden silinirler. Kalıcı çerezler ise, kullanıcılarımızın sitemizi

ziyaretleri sırasında oluşturulur ve belirli bir süre boyunca kullanıcının cihazında saklanır. Bu çerezler, kullanıcılarımızın sitemizi daha sonra ziyaret etmeleri durumunda onları hatırlayarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmamıza olanak sağlar. Çerezler ayrıca, sitemizin performansını artırmak ve daha etkin hizmet sunmak için istatistiksel bilgileri toplamamıza da yardımcı olur.