Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?